WYNIKU NABORU NA STANOWISKO SEKRETARKI

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

SEKRETARKA


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie, ul. Szkolna 3, 62-023 Gądki informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o naborze na wolne stanowisko sekretarki, obejmującego ocenę formalną złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjne sprawdzające kompetencje kandydatek uznano, że Pani Joanna Jedwabna-Ćwikła spełnia wymagania konieczne do podjęcia pracy oraz  dodatkowe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku. Wysoki poziom kompetencji i postawa kandydatki zaprezentowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej spełnia oczekiwania pracodawcy i świadczy o jej predyspozycji do wykonywania obowiązków pracownika samorządowego.

Wobec powyższego na stanowisku sekretarki w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie została zatrudniona Pani mgr Joanna Jedwabna-Ćwikła.     

Zmiana wielkości czcionki
Tryb kontrastu