PLAN ZAJĘĆ

  kl. 0s.3kl. 1as.4kl. 1bs.5bkl. 1 cs.4kl. 2as. 28kl. 2bs.28kl. 3as.5akl. 3bs.5akl. 4s.20  kl. 6s.21kl. 7as.27kl. 7bs.19
PON0             0    gr. 2   gr1 gr2   
 1    zaj.rozw.kre.5bew4ew28  ew5a        biologia27  chemia21
 2    ew.5bew4ew28  ew5a  wych. fiz. chł.17  zaj. dyd-wyr. j.polski27chemia21  biologia19
 3muzyka informatyka19ew.5bj.angielski4ew28zes.dyd-wyr ew5a  wych. fiz. chł.17  j. polski21geografia27  matematyka19
 4  ew4wych.fiz. informatyka19religia28wych.fiz. j.angielski5azaj.rozw.kre. muzyka20  j. angielski21matematyka27  j.polskiO2
 5  ew4j.angielski5bwych.fiz. informatyka19ew28wych.fiz. ew5amatematyka20  religia21j. polski27  muzykaO2
 6  ew4      ew28informatyka19ew5aj.polski20  matematyka21muzyka27  historiaO2
 7  religia4      ew28  ew5ahistoria20  muzyka21j.angielskiO5j.angielski27fizyka19
 8              wych.fizyczne       religia27  zaj. roz. kreat. 
 9                            
WT0                            
 1  ew4religia5b    ew28ew5a        chemia21  plastyka19
 2j.angielski religia4informatyka5b    ew28basen wych.fiz. basen wych.fiz. wych. fiz. dz.17  matematyka21plastyka27  chemia19
 3  ew4ew5b    ew28basen basen wych. fiz. dz..17  j. angielski21j.polski27  j. niemiecki19
 4  ew4ew5b  zaj.rozw.kre.28informatyka19ewO4ew5aprzyroda20  j. polski21matematyka27  j. angielskiO2
 5  wych. fiz ew5bew4wych.fiz. j.angielski28zes.dyd-wyrO4ew5aj. polski20  biologia21j.angielski27j.niemieckiO5j. polski19
 6  zesp.dyd-wyr   ew4ew28  zes.kor.kompO4ew5amatematyka20  geografia21j.niemiecki27angielskiO5biologia19
 7      ew4ew28    j.angielski5azaj.dyd.-wyr. mat20  zaj. z wych. 21wych. fiz. dz.17  wych. fiz. dz.17
 8      j.angielski4ew28          zajęcia pozalek. his21wych. fiz. dz.17  wych. fiz. dz.17
 9                            
ŚR0                            
 1    ew5breligia4ew28    ew5a    informatyka21wych. fiz. chł.17  wych. fiz. chł.17
 2religia   ew5bew4ew28    ew5aj. angielski20informatyka19matematyka21wych. fiz. chł.17  wych. fiz. chł.17
 3    j.angielski5bew4ew28    religia5ainformatyka19j. angielski20historia21j.polski27  matematykaO2
 4    wych.fiz. ew4j.angielski28  zaj.rozw.kre. ew5aj. polski20  j. polski21matematyka27  informatyka19
 5  j.angielski4  wych.fiz wych.fizyczne religia28ew5azaj.dyd-wyr matematyka20  technika21j.angielski27informatyka19j. polskiO2
 6  ew4      ew28ew5a  religia20  plastyka21informatyka19j.angielski27geografiaO2
 7  ew4      ew28ew5a  plastyka20    zaj. z wych.27  religia21
 8  ew4      ew28religia5a  technika20    wych. fiz. dz.17  wych. fiz. dz.17
 9                      wych. fiz. dz.17  wych. fiz. dz.17
CZW0                            
 1  j.angielski4ew5b  ew28  ew5a  wych. fiz. chł.17  zaj. dyd-wyr. mat.21j.polski27  geografia19
 2  ew4ew5b  ew28  j.angielski5azesp.kor-kom wych. fiz. chł.17  j. angielski21matematyka27  j. polski19
 3  ew4ew5b  ew28zaj.rozw.kre. ew5ainformatyka19j. angielski20j. angielskiO2matematyka21religia27  j. polskiO2
 4  wych.fiz wych.fiz. ew4religia28wych.fiz. ew5aewO4matematyka20  j. polski21j.niemieckiO5j.angielski27j. angielski19
 5    religia5bew4zaj.dyd-wyr ew28  ew5aj. polski20  wych. fiz. dz./chł.17j.jangielskiO5j.niemiecki27matematyka19
 6      ew4  religia28  j.angielski5azaj. rozw. kreat20  wych. fiz. dz./chł.17historia27  j. niemiecki19
 7      ew4  ew28  religia5azajęcia sportowe17    fizyka27  historia19
 8      wych. fiz                     
 9                            
PT0                            
 1  ew4ew5b    ew28  ew5awych. fiz. dz.17    fizyka27  j. polski19
 2  ew4ew5bzesp.dyd-wyr   ew28  ew5awych. fiz. dz.17  j.polski21geografia27  religia19
 3wych.fiz17ew4ew5bzaj.rozw.kre.   ew28  ew5aj. angielskiO2j. angielski20religia21j.polski27  matematyka19
 4  wych.fiz. ew5bew4j.angielski28wych.fiz. religiaO4wych.fizyczne5aj. polski20  historia21matematyka27  j. angielski19
 5  zaj.rozw.kre. zesp.dyd-wyr5bew4ew28j.angielskiO4ew5a  religia20  wych. fiz. dz./chł.17historia27  fizyka19
 6      religia4ew28  ew5a  zaj. z wych.20  wych. fiz. dz./chł.17biologia27  zaj. z wych.19
 7        wych.fiz.   ew5a  przyroda20    wych. fiz. chł.17  wych. fiz. chł.17
 8            wych.fiz.5a        wych. fiz. chł.17  wych. fiz. chł.17
 9                            
Zmiana wielkości czcionki
Tryb kontrastu