Kategoria: RODO

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka – zgodnie zart. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016… Read more →

RODO ZDALNE NAUCZANIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców/opiekunów prawnych i uczniów – nauczanie zdalne W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… Read more →

Zmiana wielkości czcionki
Tryb kontrastu