Kategoria: Projekt edukaycjny

Projekt edukacyjny

  Zasady realizacji projektu edukacyjnego przez uczniów klas II w roku szkolnym 2016/2017   HARMONOGRAM: do 16 września 2016 zestaw tematów do wyboru zostaje podany do wiadomości uczniów i rodziców; zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub wykraczać poza te treści do 30 września 2016 uczniowie wybierają interesujący ich temat, dobierają się w… Read more →

Zmiana wielkości czcionki
Tryb kontrastu