Kategoria: Kontakt

Ważne adresy

  Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Krajowe Centrum ds. AIDS Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych NIE PAL Program Komisji Europejskiej Safer Internet HELPLINE ? zagrożenia w sieci Zgłoszenie nielegalnych treści w Internecie Serwis SIECIAKI Dziecko w sieci    … Read more →

Zmiana wielkości czcionki
Tryb kontrastu