Kategoria: Kontakt

Ważne adresy

Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Krajowe Centrum ds. AIDS Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych NIE PAL Program Komisji Europejskiej Safer Internet HELPLINE ? zagrożenia w sieci Zgłoszenie nielegalnych treści w Internecie Serwis SIECIAKI Dziecko w sieci http://poradnie.powiat.poznan.pl/puszczykowo/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=10 Read more →

Zmiana wielkości czcionki
Tryb kontrastu