Kategoria: Pomoc Psychologiczno- Pedagogiczna:

PORADNIA PPP

Szanowni Państwo Praca z dziećmi i młodzieżą oraz ich wychowanie jest wyzwaniem, które stoi zarówno przed ich rodzicami jak i instytucjami, które się nimi zajmują na co dzień. Wielokrotnie proces ten budzi w nas-dorosłych wiele wątpliwości i pytań, które stawiamy sobie, szczególnie wtedy, gdy widzimy, że mimo naszych dobrych intencji, nie wszystko przebiega po naszej myśli. W trosce o każde dziecko myślimy… Read more →

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE

Szanowni Państwo! W związku z zaistniałą sytuacją i przeniesieniem większości zajęć do sieci, praca psychologa oraz pedagoga szkolnego w najbliższym czasie będzie funkcjonowała w następujący sposób: konsultacje dla rodziców on- line- psycholog szkolny: poniedziałek godz. 10.00- 11.00; środa 10.00- 11.00; piątek 11.30- 14.30 konsultacje dla rodziców on-line- pedagog szkolny: poniedziałek godz. 9.50- 13.30; wtorek godz. 10.45- 13.30, czwartek godz. 8.00-… Read more →

Regulamin korzystania z gabinetu pedagoga i psychologa w związku z występowaniem zagrożenia epidemiologicznego SZKOŁA PODSTAWOWA W ROBAKOWIE

Preferowaną formą kontaktu z rodzicami, opiekunami jest rozmowa telefoniczna, mailowa LIBRUS, bądź za pomocą aplikacji Messenger. Osoby, które nie mają możliwości skorzystania                          z konsultacji online lub z innych powodów potrzebują skorzystać z osobistego kontaktu                     z psychologiem/pedagogiem będą zobowiązane do przestrzegania następujących zasad zabezpieczenia sanitarnego, który dotyczy zarówno uczniów, ich rodziców/opiekunów, nauczycieli, pracowników szkoły jak i innych osób przebywających w gabinecie.… Read more →

Ważne adresy

Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Krajowe Centrum ds. AIDS Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych NIE PAL Program Komisji Europejskiej Safer Internet HELPLINE ? zagrożenia w sieci Zgłoszenie nielegalnych treści w Internecie Serwis SIECIAKI Dziecko w sieci http://poradnie.powiat.poznan.pl/puszczykowo/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=10 Read more →

Zmiana wielkości czcionki
Tryb kontrastu