Kategoria: DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Obowiązkowe oświadczenie o dostępności Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sprobakowo.pl Stronę opublikowano dnia: 2020-06-02 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z… Read more →

Zmiana wielkości czcionki
Tryb kontrastu