Kategoria: DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Obowiązkowe oświadczenie o dostępności Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sprobakowo.pl Szkoła dla strony: sprobakowo.pl przeprowadziła samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystała… Read more →

Zmiana wielkości czcionki
Tryb kontrastu