Kategoria: COVID-19

Procedury zapewniania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie w związku z wystąpieniem epidemii

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie z dnia 31.08.2020 Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie obowiązują specjalne procedury… Read more →

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ROBAKOWIE W CZASIE EPIDEMII COVID-19

1.       Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na drzwiach biblioteki. Przed wejściem, umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających (osób), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej.              Uczeń przed wejściem do biblioteki myje ręce/dezynfekuje ręce, do biblioteki wchodzi w maseczce. 2.       W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość – rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m.  3.       Obsługa czytelnika ograniczona… Read more →

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID 19 OBWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci pozostają przed    szkołą. 2. Do świetlicy przychodzą dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. 3. Dzieci często myją ręce z zachowaniem określonych zasad i techniki mycia rąk. 4. Dzieci korzystają ze środków do dezynfekcji rąk znajdujących się w świetlicy szkolnej. 5. W miarę możliwości dzieci przebywają w tej samej Sali-świetlicy. 6. W sali nie korzystamy z przedmiotów,… Read more →

Zmiana wielkości czcionki
Tryb kontrastu