Kategoria: Bez kategorii

Procedury zapewniania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie w związku z wystąpieniem epidemii

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie z dnia 31.08.2020 Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie obowiązują specjalne procedury… Read more →

PODRĘCZNIKI

Szkolny zestaw podręczników obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie w roku szkolnym 2020/2021 Klasa 1 Lp. Zajęcia edukacyjne Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr w wykazie MEN 1. Edukacja Wczesnoszkolna Elementarz odkrywców (1/6) Podręcznik. Klasa 1. Semestr 1. Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza cz. 1-2 Edukacja matematyczna cz.1   Elementarz odkrywców (2/ 6) Podręcznik Klasa 1. Semestr 2.… Read more →

DOWOZY

DOWOZY 07:08 Żerniki Wieś – 07:16 Szczytniki Pętla – 07:21 Szczytniki Nad Wodą – 07:24 Kamionki Pętla – 07:28 Kamionki Szkoła – 07:36 Borówiec Szkoła – 07:41 Borówiec Dębowa – 07:46 Robakowo Szkoła 07:10 Kamionki Platanowa – 07:13 Kamionki Pętla – 07:15 Kamionki Szkoła – 07:23 Borówiec Szkoła – 07:28 Borówiec Dębowa – 07:33 Robakowo Szkoła 07:17 Kromolice Pętla –… Read more →

Zmiana wielkości czcionki
Tryb kontrastu