Kategoria: Rekrutacja

REKRUTACJA

Rekrutacja do szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 Rekrutacja elektroniczna do szkół podstawowych na rok 2021/2022 rozpocznie się 22 marca 2021 o godz. 8:00 a zakończy 2 kwietnia 2021 o godz. 15:00. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 dostępne są na stronie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik – zakładka „Strefa Nauki”  wraz z linkiem do platformy VULCAN, na… Read more →

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2020/2021

Rekrutacja do przedszkoli 2021/2022 Zarządzenie Nr 9/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 20 stycznia 2021 r.  w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście i Gminie Kórnik Link do pelnej informacji na stronie MiG Kórnik… Read more →

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY

Wyprawka dla pierwszoklasistów: Tornister/ plecak dostosowany do potrzeb i wygody dziecka. Przybory, które dziecko będzie nosiło w tornistrze: – zeszyt 16 lub 32 kartkowy ( edukacja polonistyczna: w trzy linie kolorowe) – zeszyt 16 lub 32 kartkowy ( edukacja matematyczna w kratkę) – zeszyt do religii – zeszyt 16 lub 32 kartkowy do korespondencji w kratkę z zawartymi informacjami (imię… Read more →

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 16/2019Burmistrza Miasta i Gminy Kórnikz dnia 30 stycznia 2019 r. .Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnymoraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnegoi oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście i Gminie KórnikLP Rodzaj czynności w postępowaniurekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończeniaSkładanie deklaracji o kontynuacjiwychowania przedszkolnego 26.02.2019 godz.8.00 06.03.2019… Read more →

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście i Gminie Kórnik

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli /publicznych innych formwychowania przedszkolnego/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – adresowanajest do mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik. Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych, innych form wychowania przedszkolnego orazoddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zostanie przeprowadzona w dniachod 14.03.2019 r. – 29.03.2019 r. przy wsparciu systemu elektronicznegoz wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru. W przypadku uzyskania równorzędnej liczbypunków… Read more →

Informacja o naborze 2019/2020 (szkoła podstawowa)

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu (na podstawie zgłoszenia).  Dzieci spoza obwodu szkoły przyjmowane są na podstawie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek, oraz dokumenty potwierdzające ww. kryteria dostępne będą w szkole oraz na stronie internetowej szkoły. Read more →

Zmiana wielkości czcionki
Tryb kontrastu