Kategoria: Dokumentacja szkoły

Dokumenty szkolne

Zwolnienia ucznia z lekcji lub usprawiedliwienia jego nieobecności w szkole dokonuje się według poniższych wzorów (można wydrukować i wypełnić lub przepisać odręcznie do dzienniczka ucznia). * WZÓR ZWOLNIENIA UCZNIA Z LEKCJI * WZÓR USPRAWIEDLIWIENIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE  PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO   STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W ROBAKOWIE z 29.11.2017 (tekst ujednolicony) WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY… Read more →

Zmiana wielkości czcionki
Tryb kontrastu