Kategoria: Dokumentacja szkoły

Dokumenty szkolne

Zwolnienia ucznia z lekcji lub usprawiedliwienia jego nieobecności w szkole dokonuje się według poniższych wzorów (można wydrukować i wypełnić lub przepisać odręcznie do dzienniczka ucznia). * WZÓR ZWOLNIENIA UCZNIA Z LEKCJI * WZÓR USPRAWIEDLIWIENIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I ZWOLNIEŃ Z WYKONYWANIA OKREŚLONYCH ĆWICZEŃ NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM Szkolny… Read more →

Zmiana wielkości czcionki
Tryb kontrastu