HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 16/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 30 stycznia 2019 r.

.
Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020
do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście i Gminie Kórnik
LP Rodzaj czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończenia
Składanie deklaracji o kontynuacji
wychowania przedszkolnego 26.02.2019 godz.8.00 06.03.2019 godz.15.00
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
(lub innej formy wychowania
przedszkolnego) wraz z dokumentami dot.
spełnienia przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym
14.03.2019 godz.8.00 29.03.2019 godz.15.00
2.
Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną
wniosków do przedszkola (lub innej formy
wychowania przedszkolnego) i
dokumentów potwierdzających spełnienie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
14.03.2019 godz.8.00 01.04.2019 godz.15.00
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych w postępowaniu
rekrutacyjnym
18.04.2019 godz.15.00
4.
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia w postępowaniu
rekrutacyjnym
18.04.2019 godz.15.00 29.04.2019 godz.15.00
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w
postępowaniu rekrutacyjnym
30.04.2019 godz.15.00
6.
Postępowanie uzupełniające – Złożenie
wniosku o przyjęcie do przedszkola (lub
innej formy wychowania przedszkolnego)
wraz z dokumentami dot. spełnienia przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym uzupełniającym
05.08.2019 godz.8.00 09.08.2019 godz.15.00
7.
Postępowanie uzupełniające – Weryfikacja
przez komisje rekrutacyjną wniosków do
przedszkola (lub innej formy wychowania
przedszkolnego) i dokumentów
potwierdzających spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym uzupełniającym
05.08.2019 godz. 8.00 13.08.2019 godz.
15.00
8.
Postępowanie uzupełniające – Podanie do
publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych w postępowaniu
rekrutacyjnym uzupełniającym
20.08.2019 godz.15.00
9.
Postępowanie uzupełniające –
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia w postępowaniu
rekrutacyjnym uzupełniającym
21.08.2019 godz.08.00 27.08.2019 godz.15.00
10.
Postępowanie uzupełniające – Podanie do
publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu
rekrutacyjnym uzupełniającym
29.08.2019 godz.15.00

Dodaj komentarz