Autor: Redaktor

REKRUTACJA

Rekrutacja do szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 Rekrutacja elektroniczna do szkół podstawowych na rok 2021/2022 rozpocznie się 22 marca 2021 o godz. 8:00 a zakończy 2 kwietnia 2021 o godz. 15:00. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 dostępne są na stronie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik – zakładka „Strefa Nauki”  wraz z linkiem do platformy VULCAN, na… Read more →

PORADNIA PPP

Szanowni Państwo Praca z dziećmi i młodzieżą oraz ich wychowanie jest wyzwaniem, które stoi zarówno przed ich rodzicami jak i instytucjami, które się nimi zajmują na co dzień. Wielokrotnie proces ten budzi w nas-dorosłych wiele wątpliwości i pytań, które stawiamy sobie, szczególnie wtedy, gdy widzimy, że mimo naszych dobrych intencji, nie wszystko przebiega po naszej myśli. W trosce o każde dziecko myślimy… Read more →

REKRUTACJA

Rekrutacja do Zerówki na rok szkolny 2021/2022 Rekrutacja elektroniczna do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2021/2022 rozpocznie się 8 marca 2021 o godz. 8:00 a zakończy 19 marca 2021 o godz. 15:00. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 dostępne są na stronie Urzędu Miasta i Gminy Kórnik – zakładka „Strefa Nauki” https://www2.kornik.pl/nauka/Rekrutacja_do_przedszkoli_2021_2022/ wraz z linkiem… Read more →

Spotkanie z Mają Zjawin

Uczniowie klasy 7b mieli okazję poznać online naszą absolwentkę Maję Zjawin, która w ostatniej klasie ówczesnego Gimnazjum podjęła decyzję o nauce w liceum w Niemczech. Obecnie Maja jest uczennicą Karl Liebknecht Gymnasium w Frankfurcie nad Odrą. Podczas naszego spotkania mieliśmy okazję dowiedzieć się o możliwości podjęcia nauki zagranicą. Maja Zjawin opowiedział nam o egzaminach wstępnych i  wymaganiach stawianych przez niemiecką… Read more →

Zmiana wielkości czcionki
Tryb kontrastu