ZWROT- WYŻYWIENIE

Uprzejmie informuję Rodziców dzieci korzystających z obiadów szkolnych o możliwości odbioru nadpłaconych środków za miesiąc marzec 2020 r. w Restauracji Oskar, Pl. Niepodległości 38, Kórnik. W dniach od poniedziałku do czwartku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 604 424 068 Read more →

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 16/2019Burmistrza Miasta i Gminy Kórnikz dnia 30 stycznia 2019 r. .Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnymoraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnegoi oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście i Gminie KórnikLP Rodzaj czynności w postępowaniurekrutacyjnym i uzupełniającym Data rozpoczęcia Data zakończeniaSkładanie deklaracji o kontynuacjiwychowania przedszkolnego 26.02.2019 godz.8.00 06.03.2019… Read more →

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście i Gminie Kórnik

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli /publicznych innych formwychowania przedszkolnego/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – adresowanajest do mieszkańców Miasta i Gminy Kórnik. Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych, innych form wychowania przedszkolnego orazoddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zostanie przeprowadzona w dniachod 14.03.2019 r. – 29.03.2019 r. przy wsparciu systemu elektronicznegoz wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru. W przypadku uzyskania równorzędnej liczbypunków… Read more →

Informacja o naborze 2019/2020 (szkoła podstawowa)

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu (na podstawie zgłoszenia).  Dzieci spoza obwodu szkoły przyjmowane są na podstawie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek, oraz dokumenty potwierdzające ww. kryteria dostępne będą w szkole oraz na stronie internetowej szkoły. Read more →

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka – zgodnie zart. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016… Read more →